What is Gammon?

Gammon är det gemensamma namnet för tre enskilda gammon-spel, det välkända Backgammon, samt Catchgammon och Rungammon. Samtliga Gammon-varianter spelas med samma gammon-bräde vilket är också det rätta namnet för spelbrädet man använder för att att spela gammon games.

Att många kallar ett gammon-bräde för Backgammon är egentligen felaktigt eftersom backgammon (portes på grekiska) är ett spel man spelar på ett gammon-bräde (tavli på grekiska) liksom catchgammon och rungammon (plakoto och fevga på grekiska).  

När man t.ex. spelar gammon games, (tavli-match på grekiska) spelar man en match till 9 poäng där samtliga gammon-varianter spelas. Man börjar alltid med Backgammon som första parti och vinnaren bestämmer om Catchgammon eller Rungammon ska spelas som andra parti. Som tredje parti spelar man den gammon-varianten som är kvar och inte har spelats ännu. Sedan fortsätter man på samma sätt, Backgammon som fjärde parti o.s.v.  Gemensamt för alla gammon-varianter är att man vinner dubbelt vid gammon (2 poäng) och trippelt (3 poäng) vid backgammon, catchgammon och rungammon.

Även kubhanteringen är gemensamt, kuben används exakt på samma sätt som används i Backgammon och man bör överväga att använda kuben när man får ett övertag i spelet. Den spelaren som vinner ett kubat parti, får 4 poäng vid gammon och 6 poäng vid catchgammon och rungammon, om kuben är på 2-sidan. I fall kuben är på 4-sidan, vinner man 8 poäng vid gammon och 12 poäng vid catchgammon och rungammon.

Dock är spel-skillnaden mellan gammon-games och tavli-match rätt stor eftersom de har två stora olikheter, gammon-games (där backgammon, catchgammon och rungammon ingår) spelas alltid med kub medan tavli-match (där portes, plakoto och fevha ingår) spelas utan kub och dessutom utan möjligheten att vinna 3 poäng eftersom man vinner bara 1 poäng vid singel och 2 pöäng vid gammon. Detta innebär att även speltiden är oftast mycket mer när man spelar tavli-match jämförelsevis med gammon-games där en kubat backgammon/catchgammon/rungammon kan ge 6 poäng.

Slutligen är Gammon.Games även företagets eget namn och varumärke. Besök gärna vår webbutik Gammon.Games

Spelbrädets namn ovan är gammonbräde, (tavli på grekiska) där tre olika gammon-varianter kan spelas, det välkända backgammon samt catchgammon och rungammon.

 

Startpositionerna för Catchgammon/Plakoto & Rungammon/Fevga

Catchgammon/Plakoto uppställning

Uppställningen på brädet är detsamma som för Backgammon förutom att alla stenar staplas på motståndarens hem-punkt 1. Från starten har du alltså 360 pips att flytta och ta ut i stället för bara 167 som är i Backgammon. I bilden ovan är du vit och din motståndare är röd.

Det finns inga färdiga bygg-punkter i Catchgammon, byggen ska du skapa själv. En bygg-punkt består av två eller flera stenar på en tunga,  precis som på Backgammon. Endast en sten på en tunga är ingen bygg-punkt och det kallas för blot som i backgammon men när du träffar denna stenen i stället för att slå ut den på vallen, fångar du den på plats. En fångad sten kan inte flyttas förrän frigörelsen och den som har fångat stenen har skapat en bygg-punkt.

Spelet fortsätter genom att flytta runt stenarna hemåt genom att försöka skapa byggen och precis som på Backgammon samla alla stenar i ditt hem för att kunna plocka ut dem. Dock måste de vara fria (inte fångade) och det gäller även om man har börjat flytta ut stenar och sedan fått en sten fångad. Då får inte spelaren flytta ut någon mer sten förrän den fångade stenen har blivit fri igen.

Du vinner en ”gammon” d.v.s. dubbel poängsumma när du har flyttat ut alla dina stenar innan motståndaren hunnit få ut en enda sten och du  vinner en ”catchgammon” d.v.s. tredubbel poängsumma om motståndaren har minst en sten kvar i ditt bo.

OBS! Ovanstående spelregler gäller för Catchgammon. Den grekiska varianten Plakoto spelas utan kub och utan möjligheten att vinna 3 poäng eftersom det finns bara två vinst-klasser, du kan vinna endast 1 poäng vid singel och 2 poäng vid gammon. 

Rungammon/Fevga uppställning

Varje spelare staplar alla sina stenar på motståndarens sida, längst ut till höger diagonalt motsatt varandra på brädet och flyttar sina stenar moturs runt brädet - enligt bilden ovan. I bilden är du vit och din motståndare är röd.

Varje spelare måste flytta sin första sten förbi sin motspelares stapel innan man är tillåten att flytta någon ytterligare sten. Efter att första stenen har passerat motståndarens stapel, är man tillåten att flytta alla sina pjäser hur man vill.

Ingen av spelarna får göra en 6-prime mellan stapeln och 6-punken, en tunga måste vara ledig.

Om en tunga är upptagen av en sten så får motspelaren inte landa på den tungan. I Rungammon räcker alltså med en enda sten för att ta en bygg-punkt och man får varken slå ut eller fånga någon av stenarna.

Spelet fortsätter genom att flytta stenarna moturs runt brädet (andra sidan av spelplanen) samla alla stenar i ditt hem för att kunna plocka ut dem. Den spelare som först flyttar ut alla sina stenar vinner.

Du vinner en ”gammon” d.v.s. dubbel poängsumma när du har flyttat ut alla dina stenar innan motståndaren hunnit få ut en enda sten och du  vinner en ”rungammon” d.v.s. tredubbel poängsumma om motståndaren har minst en sten kvar i ditt bo.

OBS! Ovanstående spelregler gäller för Rungammon. Den grekiska varianten Fevga spelas utan kub och utan möjligheten att vinna 3 poäng eftersom det finns bara två vinst-klasser, du kan vinna endast 1 poäng vid singel och 2 poäng vid gammon. 

© Copyright Backgammon.Nu