Grundläggande kunskaper i Backgammon

I backgammon används två tärningar som ger 21 poängsummor; 6 dubbla (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6) och 15 kombinationer som finns två gånger.

Detta innebär att det finns 36 kombinations-utrullningar totalt. Se tabellen nedan.

Räkna ut hur stor chans det är att kasta den summan du behöver

Anta att du behöver en sexa för att träffa motståndarens blotta och du vill veta dina chanser. Hur gör du då? Vi reder ut det!

Enligt tabellen ovan finns det 11 direkta kast som innehåller en sexa. Men det finns även 6 indirekta kast som bildar en sexa; 5-1, 1-5, 4-2, 2-4, 3-3, 2-2.

Vi har därmed 17 kast som ger dig den sexa du behöver. Alltså 17 kast av 36. Eller matematiskt 17 / 36 = 0,47 det vill säga 47 % chans att träffa blottan.

Chansen att få den siffran du behöver är = antal kast som har antingen direkt eller bildar indirekt den siffran du behöver dividerat med 36.

Tabellen visar vilka chanser du har att få den poängsumman du behöver. 
Öppningskast i Backgammon

Det finns 15 öppningskast men väldigt många flytt-alternativ. Nedanstående tabell visar de bästa alternativen.

 

© Copyright Backgammon.Nu