Grundläggande kunskaper i Backgammon

I backgammon används två tärningar som ger 21 poängsummor; 6 dubbla (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6) och 15 kombinationer som finns två gånger.

Detta innebär att det finns 36 kombinations-utrullningar totalt. Se tabellen nedan.

Räkna ut hur stor chans det är att kasta den summan du behöver

Anta att du behöver en sexa för att träffa motståndarens blotta och du vill veta dina chanser. Hur gör du då? Vi reder ut det!

Enligt tabellen ovan finns det 11 direkta kast som innehåller en sexa. Men det finns även 6 indirekta kast som bildar en sexa; 5-1, 1-5, 4-2, 2-4, 3-3, 2-2.

Vi har därmed 17 kast som ger dig den sexa du behöver. Alltså 17 kast av 36. Eller matematiskt 17 / 36 = 0,47 det vill säga 47 % chans att träffa blottan.

Chansen att få den siffran du behöver är = antal kast som har antingen direkt eller bildar indirekt den siffran du behöver dividerat med 36.

Tabellen visar vilka chanser du har att få den poängsumman du behöver. 

Hänger du med på ovanstående tabellen, kommer du att få mycket enklare att hantera kuben i både "ta" och "skicka" positioner.

Uppställningen vid starten i Backgammon
Öppningskast i Backgammon

Varenda backgammonspelarens första mål är att ta 5-fältet, så kallad gulden. Nedan har du alla de 15 öppningskast som finns och de bästa möjliga flytt-alternativ som erbjuds för att göra gulden antingen direkt eller indirekt efteråt, samt rätt och flexibelt flytt för alla övriga öppnigskast.

Andra kastet

Anta att din motståndare vann första kastet och hen flyttade enligt första kolumnen tillvänster (Motståndarens öppningskast). Alla övriga kolumner visar dina möjliga kast och förslag på hur du bör flytta dina brickor på bästa möjliga sätt. Strategin är alltid detsamma - kreativt och offensivt spel.

 

© Copyright Backgammon.Nu