Backgammon uppställning vid starten

Anta att Du har svarta brickor och din motståndare har röda brickor. Som framgår av ovanstående bild, du flyttar dina brickor mot fält 1 medan din motståndare flyttar sina röda brickor mot fält 24. Målet är att få alla dina brickor i ditt bo (fält 1-6) och din motståndare i sitt bo (fält 19-24).

Så fort har en spelare fått in sina brickor i sitt bo, (svart spelarenns bo 1-6 och röd-spelarens bo 19-24) kan hen börja plocka av brickorna ur brädet. Snabbast och först ut vinner partiet.

Ett komplett backgammon set

Ett backgammon-set består av ett backgammonbräde, 30 backgammonpjäser i två färger, 2 par tärningar, 2 tärningskoppar och en dubbleringskub. Backgammonbrädet är indelad i två spelplan (inre och yttre spelplan) med en remsa i mitten som kallas för vall.  Hela spelplanen har 24 trekantiga fält grupperade i 4 mindre spelareor med sex trekantiga fält på varje area.  De två areorna 1-6 och 19-24 hör till inre spelplan (spelarnas bo) och de andra två areorna 7-12 och 13-18 hör till yttre spelplan. 

Spelet börjar med hjälp av tärningskast

Ett backgammonparti börjar genom att spelarna kastar var sin tärning samtidigt på var sin högra del av spelplanen och spelaren som slår högst börjar genom att använda dessa två tärningskast i sin första flytt. T.ex. Du slår en femma och din motståndare slår en trea. Du vann den första striden och du måste nu flytta dina brickor mot pilens riktning. Du får flytta vilka brickor du vitt, antingen en bricka 8 steg eller två brickor 5 respektive 3 steg. 

"Rekommenderat flytt är att flytta en bricka från fält 8 till fält 3 och en bricka från fält 6 också till fält 3 och göra ett "bygge". Detta gör att fältet 3  blir ditt eget fält och är upptaget för motsåndaren. Motståndaren kan inte landa där."

Spelet fortsätter

Nu är det din motståndarens tur att kasta sina tärningar och flytta sina brickor enligt antalet prickar tärningarna visar. T.ex. Hen slår en fyra och en sexa. Hen måste flytta sina brickor 10 steg mot pilens riktning genom att antingen flytta en bricka 10 steg eller två brickor, en bricka 6 steg respektive 4 steg.

Spelarna fortsätter kasta sina tärningar i tur och ordning och flyttar sina brickor enligt antalet prickarna son tärningarna visar och använda bägge tärningarna om dom kan. Om bara en tärning kan spelas och det finns ett val, så måste tärningen som har högst antal prickar spelas. Kan endast en tärning användas, så måste man använda den även om det är tärningen med lägre antal prickar.

Flytta och bygga

Vad gäller om du kastar två lika tärningar?  Den kallas för en dubbel och det innebär att du får flytta dubbelt, nämligen fyra gånger antalet prickar på tärningen. T.ex. om du kastar två fyror, måste du flytta 4 fyror i stället för två. Alltså 16 steg i riktning mot boet, förutsatt att det går att göra det. I fall ett trekantigt fält är upptaget av motståndarens brickor, får du inte landa där. Du kan flytta dina brickor endast till fria fält eller där dina egna brickor ligger. 

Du kan även flytta till ett motståndar-fällt där en ensam oskyddad bricka ligger (kallas för blotta) och slå ut den på vallen. Motståndarens bricka som hamnade på vallen kommer att flyttas in igen i något fri fält på din bo (area 1-6). Två brickor eller fler gör ett bygge vilket innebär att det aktuella fältet är upptaget och du får stapla hur många egna brickor som helst i detta fält.

Man kan inte flytta andra brickor när man är utslagen på vallen. Man måste komma in i spelet igen på ett ledigt fält i motståndarens bo för att kunna flytta egna brickor igen. Kan man komma in p.g.a att fältet är upptaget, får man villa en runda tills ens tur är igen att kasta tärningarna.

Avplock - att flytta ut brickorna

När du har kommit till målet och alla dina 15 brikcor finns i din bo, (varsomhelst fält 1-6) får du börja flytta ut dina brickor över fält 1 ur spelet, (din motståndare över fält 24). Du plockar av så många brickor du kan (högst 4 st) enligt antalet prickar tärningarna visar.

Exempel: Om du slår du 6-4 och det finns brickor i fälten 6 och 4, tar du av två brickor. Om det inte finns någon bricka på fält 4, måste du flytta en bricka från fält 5 eller 6. Om det inte finns någon bricka på fälten 5 eller 6, tar du av en bricka från närmaste fält med brickorna på, nämligen 3, 2, 1.

Gammon och backgammon

Gammon innebär att du vinner dubbelt när du har flyttat ut dina brickor innan din motståndare hinner flytta ut sin första bricka. 

Backgammon innebär att du vinner trippelt när du har flyttat ut dina brickor och din motståndare har kvar en bricka (eller flera) i ditt bo.

Dubbleringskub och dubbling

Den stora tärningen kallad för kub är en del av backgammon och det används när en av spelarna ligger bättre till. Man dubblar när det är ens tur och innan tärningskastet.

Om du t.ex. får ett övertag i spelet, dubblar du genom att lägga kuben på spelplanen med 2-sidan uppåt. Din motståndare kan antingen acceptera dubblingen och då spelar ni om 2 poäng, eller ge upp och låta dig få en poäng och vinna partiet.

Om din motståndare accepterar dubblingen, tar hen kuben och placerar den tydligt närmast sin yttre spelplan. Nu äger din motståndare kuben och det är dennes ensamrätt att använda den. Hen kan nämligen dubbla tillbaka vid övertag av spelet och accepterar du, spelar ni då om 4 poäng, ger du upp, vinner din motståndare partiet och 2 poäng. 

Kuben är tillägnglig för bägge spelarna placerad vid sidan om spelplanen och i mittenmellan spelarna med 64-sidan uppåt inför varje nytt parti och får användas under hela matchen. 

Ordnings regler

Spelarna bör kasta sina tärningar på var sin höger sida av spelplanen. Tärningarna bör inte röras sidledes i tärningskoppen utan de bör skakas ordentligt upp och ner minst tre gånger innan kastet.

Så länge en spelarens tärningar ligger på spelplanen, är dennes drag. Spelarens drag är klar när hen lyft sina tärningar från spelplanen.

Om man råkar kasta sina tärningar på spelplanen innan ens motspelare är klar med sitt drag (inte lyft sina tärningar) kan man bli tvungen att acceptera motspelarens nyvunna valmöjliget, nämligen att antingen hen godkänner kastet eller så gör hen inte det och då måste man kasta om tärningarna.

Ett tärningskast klassas som ogitligt när en eller bägge tärningarna inte ligger helt flat på den platta spelplanen. Bägge tärningarna måste då kastas om.

Om man har flyttat fel och efter att man har lyft sina tärningar, kan man bli tvungen att acceptera motspelarens nyvunna valmöjlghet, nämligen att antingen hen godkänner det felaktiga flyttet eller så gör hen inte det och då måste man rätta till flyttet.

Det sista och absolut viktigaste; Gratulera alltid motståndaren till vinsten om du har torskat, även om du är en dålig förlorare! 

© Copyright Backgammon.Nu